การชำระเงินที่ปลอดภัย

การชำระเงินที่ปลอดภัยของเรา

ในนาม : นางสาว วดีพัส เลิศวัฒนวณิชย์


โอนเงิน ผ่านปัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่
เลขที่บัญชี 566-556399-8
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์

แจ้งชำระเงิน