• หนังคา มอร์เตอร์ไซค์

  หลังคามอเตอร์ไซค์

  - กันแดด 
  - กันฝน 
  - กันแมลง 
  - ขับสวยๆ หน้าไม่ดำ

 • หนังคามอร์เตอร์ไซค์

  หลังคามอเตอร์ไซค์ แบบครึ่งตัว

  - กันแดด 
  - กันฝน 
  - กันแมลง 
  - ขับสวยๆ หน้าไม่ดำ

 • Order Anywhere Restaurant

  ระบบจัดการร้านอาหาร
  Order Anywhere Restaurant

  - สั่งอาหาร ด้วยสมาร์ทโฟน
  - พิมพ์ใบสั่งไปห้องครัว, บาร์น้ำ
  - รับชำระเงินด้วย Qr Code

 • POSWARE 895N

  เครื่องพิมพ์ ในครัว

  - กระดาษ 80 มม. 
  - ยึดติดแนวตั้งได้ 
  - ตัดกระดาษออโต้ 

Follow us on Facebook